Realist Makina Yandex.Metrika counter

KURUMSAL

Kurumsal

Realist Makina; Türkiye’nin İstanbul şehrinde bulunan tekstil denim yıkama makinaları üreten bir firmasıdır. Sektörlerinin öncüsü olan; 1989 faaliyetine başlamış Gözde Tekstil Yıkama Şirketi ile 1995 yılında kurulan Ebeköy Makina ‘nın birleşme kararı ile 2014 yılında “REALİST MAKİNA” markası adı altında sektörün yeni yıldızı olarak kurulmuştur. Realist Makine ’nın kuruluş misyonu daha çevreci, minimum enerji ile maksimum verimlilik ve daha da önemlisi iş güvenliği hususunda üst düzey ve yüksek kaliteli ürünler ile kendisini rakiplerinden ayıran Türkiye’nin ilk ve tek pres sıkma makinesini üreterek vizyonunu ortaya koymuş firmasıdır. Ürün yelpazesinde yer alan yıkama, pres sıkma ve kurutma makinalarının yanında değerli ve saygın müşterileri için kurmak istedikleri yeni fabrikalarının alt yapısının projelendirilip kurulumun faaliyete alınmasına kadar ki tüm danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Yıkama sektörünün inceliklerini makine üretiminin teknik hususlarını deneyimli ve profesyonellikle birleştiren Realist Makine geleceğe daha temiz ve daha çevreci üretimler yapan makineler ve ekipmanların gelişmesinde katkıda bulunmaya devam edecektir.Vizyonumuz

Sürdürülebilir olan, çevreye ve insana duyarlı büyüme hedefi içinde ülkesine ve sektörüne innovatif üretim anlayışıyla katkı sağlayan ve bu büyüme yaklaşımıyla sektöründe ürünleri, teknolojileri ve insan kaynağını belirleyici ilk 3 firma içinde yeralmak hedefindedir.Misyonumuz

Sektöründe yenilikçi, teknolojik yaklaşımlarla müşterisine saygıyı ön plana çıkararak kaliteli ürünler sunma anlayışı içinde tüm hizmet ve yatırımlarını çevreye insana fayda ilkesiyle yönetme anlayışımız temel düsturumuz olacaktır.İSG Politikası

İnsana Verilen Değer , İş yerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenlikleri için İSG mevzuatlarına bağlı kalarak tedbirlerimizi aldık. İnsani sorumluluk ve öncelikli görev olarak belirlediğimiz, İnsan Sağlığı Koruma Politikamızı gerekli araç, gereç ve ekipmanlarla destekleyerek riskleri minimuma düşürdük. İş yeri kazaları, meslek hastalıkları gibi emniyetsiz durum arz edecek sağlık sorunlarına karşı gerek uzmanlarımız gerekse acil durum ekiplerimiz ile daima hazır olduk. Çalışanlarımızı, bu konularda bilinçlendirip eğitimlerle destekleyerek, iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltıp, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturmayı İSG Politikamız olarak taahhüt ettik.Kalite Politikası

Toplumsal sorumluluklarımızı daima ön planda tutarak sektörde lider olabilmeyi, Kalite yönetim sistemimizin gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, Sosyal paydaşımız olarak gördüğümüz müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak nitelikte ürün ve hizmet sunmayı, Kendimizi ve teknolojimizi sürekli geliştirip, yenilemeyi, Tüm personelin katılımıyla, hedeflerimiz doğrultusunda kaynaklarımızı etkin, karlı ve verimli kullanarak, müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı, Şirketimizi, müşterilerimiz ve çalışanlarımız nezdinde her zaman tercih edilir kılmayı, Çalışanlarımızı eğitimlerle geliştirmeyi, Sektörümüzle ilgili tüm yasal şartlara uyan bir firma olmayı sağlamak kuruluşumuzun kalite politikasıdır.Çevre Politikası

Çevre ile ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayıp, sürekli gelişim ve iyileştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda, teknik, ekonomik ve teknolojik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren şartları sağladık. Ham madde kullanırken, doğal kaynakların korunması için büyük önem gösterdik. Tesis ve proses tasarımında, çevresel etkileri göz önünde tutup, çalışanlarımızı, çevre halkını ve taşeronlarımızı bilinçlendirmeyi ilke edindik. Ürünlerimizin çevresel etkilerini iyileştirebilmek için çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimizle devamlı iletişim içerisinde olduk. Yine üretim aşamasında, oluşabilecek atıkların geri dönüşümünü sağlayıp, çevre dostu politikamızı dünya standartlarıyla eşitledik.Kariyer Politikası

İnsan Kaynakları Politikası ve İlkelerimiz Şirket faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynaklarının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, eşit işe eşit ücret verilmesini sağlayacak adil bir ücret sistemi kurmak ve değişen koşullara uygun şekilde güncellenmesi, özlük işlerinin takibi ve insan kaynaklarına ilişkin iş tanımlarının güncellenmesi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi gibi çalışmaların objektif kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi. Şirket hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek ve kariyer yönetimi sisteminin uygulanmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak. Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak, Verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine olanak sağlayacak olan performans yönetimi sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak, Şirkette gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamaktır.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki "Aydınlatma Metni"